Registreeru Harju Spordiklubi treeningutele

Harju Spordiklubist

Harju Spordiklubi on eelkooliealistele lastele mõeldud spordiklubi. Meie eesmärgiks on nakatada kõiki lapsi spordipisikuga juba varajases eas. Positiivne tagasiside läbi sportimise on üks alustest, mis tagab lapse tahte olla sportlik ka tulevikus.

Harju Spordiklubi treeningud on mõeldud kõikidele lastele, kes pakatavad energiast ning armastavad eelkõige liikuda ja mängida. Väga tähtis on, et lapse treeningud varajases eas oleksid eakohased, mängulised ja lõbusad – seda kõike me ka pakume.

Eelkooliealised lapsed arenevad eelkõige füüsiliselt liikudes. Pakume sportimiseks turvalist keskkonda ning positiivseid emotsioone, mis on vundamendiks, et laps tahab olla sportlik ka tulevikus. Läbi tegutsemisrõõmu ja eduelamuse aitame lapsel leida „OMA MINA“ spordis.

Kontakteeru

Missioon

Harju spordiklubi on tervist edendav huvikool, mille eesmärgiks on luua kõikidele väikestele lastele turvalised ning võimalikult head tingimused sportimiseks. Meie põhieesmärk on tagada laste füüsiline areng juba varajases eas, arendades kõiki eluks vajalikke omadusi läbi eakohase treeningu – alates kehatunnetusest kuni sotsiaalsete võimeteni välja.

Visioon

Arvestades iga lapse võimeid ning eripära, omandavad Harju Spordiklubis käivad lapsed baasteadmised ning oskused sportimises, mille tõttu on neid tulevikus lihtsam suunata oma „õige“ spordiala leidmisel. Meie leiame, et sportimine ning enese füüsiline liigutamine on hea tervise alus. Tervete eluviiside ja harjumuste kujundamine ning positiivse emotsiooni saamine läbi sportimise on vundamendiks, et laps tahab olla sportlik ka tulevikus.

Põhiväärtused

  • Eakohased treeningud
  • Innovaatilisus
  • Turvalisus
  • Koostöö
  • Tervise edendus
  • Lapsesõbralikkus
  • Professionaalsus
  • Arenguvõimelisus
  • Loovus
  • Mängulisus/Lõbu